שימוש בתרופות 19.08.2021

הסיכון במנת יתר של תרופות Z ומרשמי אופיואידים

שימוש בתרופות zopiclone, zaleplon ו-zolpidem נפוץ מאוד בנדודי שינה במטופלים המקבלים מרשמים לאופיואידים. המחקר בחן את הסיכון במנת יתר כתוצאה מרישום שני סוגי התרופות יחדיו

תרופות (צילום: אילוסטרציה)
תרופות (צילום: אילוסטרציה)

השימוש בתרופות Zי(zolpidem, zopiclone, zaleplon) נפוץ מאוד בנדודי שינה במטופלים המקבלים מרשמים לאופיואידים. טרם נחקר הנושא של הסיכון במנת יתר כתוצאה מרישום שתי התרופות יחדיו. לכן, מטרת המחקר היתה להשוות את היחסים בין אירועי מנת יתר במבוגרים הנוטלים אופיואידים ותרופות Z לבין אירועים דומים במבוגרים המטופלים עם אופיואידים בלבד.

במחקר זה השתמשו החוקרים במאגר IBM MarketScan בין השנים 2004-2017 על מנת לזהות משתתפים מתאימים. אלה הוגדרו ככל הפרטים בטווח הגילאים 15 עד 85 המקבלים אופיואידים במרשם ללא קשר לאינדיקציה לטיפול וללא עדות למחלה סרטנית. מטופלים עם חשיפה משותפת לתרופות Z בנוסף לטיפול זווגו ביחס של 1:1 עם מטופלים שנחשפו לטיפול עם אופיואידים בלבד. נוסף לכך, נעשה הזיווג על פי האופיואיד הספציפי שנטלו המטופלים, אקויולנטים למורפיום, האספקה של הטיפול ואשפוז במשך 30 הימים האחרונים.

התוצא הראשי שנמדד במחקר היה אשפוז או ביקור במיון מכל סיבה הקשורה למנת יתר על פי פרוטוקול ה-intention-to treat. כמו כן, נעשה שימוש בריבוד על פי ציון הנטייה על מנת לשלוט במערפלים.

מתוך מאגר המידע מצאו החוקרים וניתחו 510,529 מטופלים אשר נחשפו לתרופות Z ומספר זהה של מטופלים שלא נחשפו.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב קבוצת החשיפה נצפו 217 אירועים של מנת יתר (52.5 אירועים ל-10,000 שנות אדם) בהשוואה ל-57 אירועים בקבוצת הייחוס (14.4 אירועים ל-10,000 שנות אדם). יחס הסיכונים עמד על 3.67 (רב"ס 95% - 2.75-4.9). לאחר תקנון בעזרת ריבוד לפי ציון הנטייה עמד יחס הסיכונים על 2.29 (רב"ס 95% - 1.79-2.91). תוצאות אלה היו זהות גם לאחר ניתוחי רגישות.

לסיכום, בקרב מטופלים המקבלים טיפול עם אופיואידים, לאחר תקנון לכל הגורמים המערפלים, נמצא כי טיפול משולב עם תרופות Z קשור בעלייה בסיכון לאירוע של מנת יתר. ההשפעה הפוטנציאלית של גילויים אלה היא משמעותית בעקבות אוכלוסיה רחבה המקבלת טיפול משולב בתרופות Z ואופיואידים.

מקור:

Szmulewicz A. et al. American Journal of Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20071038

נושאים קשורים:  מחקרים,  אופיואידים,  תרופות Z,  מנת יתר,  הערכת סיכון
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות