כאב 04.08.2021

האם דיקור יבש מועיל להפחתת נוקשות שרירים בשריר הטרפז?

במחקר נבחנו ההשפעות על נוקשות השרירים של טיפול בדיקור יבש (DN) בנקודות גירוי לטנטיות בחלק העליון של שריר הטרפז

בכתב העת Journal of Pain פורסם מחקר שנערך במטרה לבחון את ההשפעות של שימוש בדיקור יבש (DN) בנקודות גירוי לטנטיות (latent trigger points - LTrP) בחלק העליון של שריר הטרפז על נוקשות השרירים.

במחקר נכללו 51 נבדקים פעילים מבחינה גופנית עם LTrPs בחלק העליון של שריר הטרפז, שהוקצו באופן אקראי לקבוצת DNי(n = 27) ולקבוצת דמה (n = 24). המתנדבים עברו מפגש טיפולי אחד של דיקור יבש או אינבו. החוקרים ביצעו הערכה של מאפיינים שונים לפני קבלת הטיפול ו-30 דקות, 24 שעות ו-72 שעות לאחר הטיפול.

במאפיינים אלה נכללו: נוקשות השרירים (נמדדה בעזרת אלסטוגרפיה של מאמץ ושל גלי גזירה), הסף לכאב המופק עקב לחץ (PPT), הכאב לאחר הדיקור, ועובי השרירים. בקבוצת ה-DN נצפו ערכים נמוכים (ביחס למצב הבסיסי) בנוקשות השרירים באלסטוגרפיה לפי גלי גזירה לאחר 24 שעות מהטיפול (מ- 44.44 ± 15.97 ל- 35.78 ± 11.65 קילופסקל; P <0.01) ולאחר 72 שעות (35.04 ± 12.61 קילופסקל ; P <0.01),  ובאלסטוגרפיה של מאמץ לאחר 72 שעות (מ-1.75 ± 0.50 עד 1.36 ± 0.40 AU ; P <0.01).

בקבוצת ה-DN נצפו ערכים גבוהים יותר של PPT ביחס לקבוצת הדמה לאחר 72 שעות (4.23 ± 0.75 לעומת 5.19 ± 1.16 ק"ג/סמ"ר, P <0.05). בנוסף, חלה ירידה הדרגתית בכאב לאחר הדיקור בהשוואה לכאב במהלך הדיקור (33.13 ± 21.31% לאחר 30 דקות, 80.92 ± 10.06% לאחר 24 שעות), וכן ירידה כוללת בכאבים 72 לאחר הדיקור בקרב כל הנבדקים.

לסיכום, טיפול באמצעות דיקור יבש מועיל להפחתת נוקשות השרירים לטווח קצר והגדלת ה-PPT בקרב מתנדבים עם LTrPs בחלק העליון של שריר הטרפז כבר לאחר פגישה טיפולית אחת.

מקור:

Sánchez-Infante, J et al. Journal of Pain. 2021 Jul;22(7):817-825.doi: 10.1016/j.jpain.2021.02.004

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיקור יבש,  נוקשות שרירים,  כאב
תגובות