נוירופתיה 03.06.2021

קורלציה בין הערכות סובייקטיביות לבין איכות חיים בחולי נויורפתיה טריגמינלית

נוירופתיה טריגמינלית פוסט-טראומטית: הקורלציה בין הערכות אובייקטיביות וסובייקטיביות ומודל חיזוי להתאוששות נוירו-סנסורית

כאב נוירופתי (אילוסטרציה)
כאב נוירופתי (אילוסטרציה)

לנוירופתיה טריגמינלית פוסט טראומטית (PTN) יכולה להיות השפעה ניכרת על רווחת המטופלים. עם זאת, הקשר בין הסימפטומים הנוירופתיים לבין השפעתם על התפקוד הפסיכו-סוציאלי נותר לא פתור. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הקשר בין הערכות אובייקטיביות וסובייקטיביות על תפקוד נוירו-סנסורי ב-PTN ולחזות תוצאות נוירו-סנסוריות באמצעות מדידות של רמת הבסיס.

המחקר היה מסוג עוקבה תצפיתי פרוספקטיבי וכלל חולים שאובחנו עם PTN במחלקה לכירורגיית פה ולסת בבית החולים האוניברסיטאי לובן, בלגיה, בין אפריל 2018 למאי 2020. בדיקות נוירו-סנסוריות אובייקטיביות וסובייקטיביות סטנדרטיות תועדו במקביל במספר הזדמנויות במהלך תקופת המעקב. כמו כן נערכו ניתוחי מתאם וניתוח רכיבים עיקריים, ופותח מודל חיזוי של התאוששות נוירו-חושית. ניתן היה לראות כי איכות החיים נמצאה בקורלציה באופן משמעותי (P <0.05) עם אחוז הדרמטום הפגוע (ρ = - 0.35) וכן נוכחות של אלודיניה בהברשת מכחול (ρ = - 0.24) , פנוטיפ תחושתי מסוג gain of functionי(ρ = - 0.41), סולם המועצה למחקר רפואי (ρ = 0.36), וסיווג סנדרלנד (ρ = - 0.21). איכות החיים לא הייתה בקורלציה משמעותית (P>0.05) עם דיסקרימינציה כיוונית, לוקליזציה של גירוי, אפליה דו-נקודתית או אובדן תפקוד חושי. מודל החיזוי הראה ערך ניבוי שלילי להתאוששות נוירו-סנסורית לאחר 6 חודשים של 87%.

לסיכום החוקרים מצאו קורלציה חזקה של רווחה סובייקטיבית עם נוכחות של אלודיניה בהברשת מכחול, היפרסטזיה תרמית ו/או מכנית, וגודל האזור הנוירופתי. תוצאות אלו מצביעות על כך שתסמינים חיוביים שולטים בהשפעה על האפקט. בחולים המדווחים על רווחה סובייקטיבית ירודה בהיעדר תסמינים חיוביים או אזור נוירופתי גדול, תשומת לב נוספת כלפי גורמים פסיכו-סוציאליים עשויה לשפר את תוצאות הטיפול. מודל החיזוי יכול לתרום לביסוס ציפיות ריאליות לגבי הסבירות להתאוששות נוירו-חושית, אך יש לאמתו במחקרים עתידיים.

מקור: 

Jeroen Meewis et al. (2021). The Journal of Headache and Pain. https://doi.org/10.1186/s10194-021-01261-3

נושאים קשורים:  נוירופתיה,  עצב טריגמינלי,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות