מיגרנה 28.02.2021

הקשר בין וסת למיגרנות והבדלים בין נשים

החוקרים העריכו את הקשר בין מיגרנות למחזור החודשי מפרספקטיבה אישית ועמדו על השונות בין נשים

כאב ראש כרוני (אילוסטרציה)
מיגרנה, כאב ראש (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים מצאו שהסיכוי למיגרנה עולה במהלך החלון הוסתי - יומיים לפני עד שלושה ימים אחרי, כאשר היום הראשון מציין את הדימום הראשון. מחקרים אלה לא היו מעמיקים או מקיפים מספיק כדי להעריך את הקשר בין מיגרנות לווסת מפרספקטיבה אישית. כך, השונות בין ובתוך נשים היא חיונית לקידום ההבנה והעיסוק הקליניים.

החוקרים אספו מידע אורכי שעוקב אחרי גורמים הקשורים למיגרנה אצל מטופלות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית. המשתתפות במחקר הנוכחי היו מבוגרות בגיל הפריון (מעל גיל 18) אשר מקבלות מחזור. שני משתנים שנבדקו במיוחד היו: יום מיגרנה (כן/לא) ומצב המחזור (בתוך או מחוץ לחמישה ימי חלון הווסת).

במחקר השתתפו 203 נשים בגיל החציוני 35.6 שנים. הנשים דיווחו על 30.6 ימי כאב ראש בממוצע בשלושת החודשים האחרונים. ניתוח שהתבסס על 53,302 ימים סך הכל (חציון של 150 ימים לאשה), הראה 18,520 ימי מיגרנה (חציון של 44 לאשה), וסה"כ 2,126 מחזורי וסת (חציון של 7 לאישה).

התוצאות הראו כי היתה עלייה של 34% בסיכוי למיגרנה במהלך החלון הווסתי, בהשוואה לשאר הימים. החוקרים ציינו כי היתה שונות בקשר בין הווסת למיגרנה בין ובתוך הנשים. התבוננות מעמיקה יותר הראתה כי באותה אישה נראתה שונות גדולה יותר בקשר בין הווסת למיגרנה במהלך מספר מחזורי וסת, בהשוואה לכלל הנשים.

החוקרים מצאו כי התוצאות עולות בקנה אחד עם מחקרים קודמים שהראו כי ישנה עלייה בסיכוי למיגרנה בחלון הווסת. כמו כן הם הראו כי הקשר בין וסת למיגרנה משתנה יותר באותה אישה, בהשוואה לכלל הנשים.

מקור: 

Between and within‐woman differences in the association between menstruation and migraine days. James S. McGinley PhD R. J. Wirth PhD Jelena M. Pavlovic MD, PhD Stephen Donoghue PhD Amparo Casanova MD, PhD Richard B. Lipton MD First published: 19 February 2021 https://doi.org/10.1111/head.14058

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיגרנה,  וסת,  כאב,  מחזור חודשי
תגובות