מיגרנה כרונית 03.02.2021

האם שאלון סינון בעל 6 פריטים יכול לשמש ככלי אבחון למיגרנה כרונית?

החוקרים מצאו כי (ID-CM(6 יכול להוות כלי יעיל לזיהוי מטופלים עם מיגרנה כרונית

מטרת המחקר הייתה להעריך את הרגישות והספציפיות של שאלון סינון בעל 6 הפריטים המזהה כאב ראש כרוני (ID-CM[6]), הנועד לשפר את האבחנה של מיגרנה כרונית (CM)

מיגרנות כרוניות נותרות לא מאובחנות ולא מטופלות לעיתים קרובות. מחקרים המבוססים על סקרים הראו כי 75%-80% מהאנשים המתאימים לקריטריון של CM לא מקבלים אבחון מדויק.

במחקר זה נעשה שימוש במידע המבוסס על דיווח ממטופלים אשר נכללו בקבוצת מחקר גדולה. לאנשים בקבוצה זו הייתה תלונה רפואית אחת לפחות המתאימה לאבחון של מיגרנה לפי ה-International Classification of Diseases 9th/10th בתקופה של 12 חודשים לפני הסקירה. סקר זיהוי CM התנהל על ידי אימייל, טלפון או פנים-אל-פנים עם כל המטופלים שהשתתפו במחקר. ראיון מובנה אבחנתי חלקי (semi-structured diagnostic interview, SSDI) התנהל בטלפון על ידי רופא שעבר הכשרה לכך. קלסיפיקציות ID-CM(6), ו-SSDI עבור סטטוס ה-CM הושווו בכדי להעריך את הרגישות והספציפיות של הסריקה.

ניתוח הסריקה ID-CM(6) כלל 109 מטופלים, עם 59.6% (65/109 מטופלים) חיוביים ל-CM בהתבסס על ה-SSDI. גיל המטופלים החציוני עמד על 49 (15 מטופלים), כאשר 91.7% (100/109 מטופלים) מתוכם היו נשים. בעזרת SSDI כמדד הזהב לאבחון (gold standard), הרגישות של ID-CM(6) עמדה על 70.8% (46/65 מטופלים), והספציפיות עמדה על 93.2% (41/44 מטופלים).

על פי מסקנות החוקרים, קלסיפיקציית ID-CM(6) הדגימה רגישות מתקבלת וספציפיות טובה באבחנה של סטטוס ה-CM. התוצאות של אנליזה זו תומכות בשימוש ממשי של ID-CM(6), ככלי פשוט ויעיל לזיהוי מטופלים עם CM.

מקור: 

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.14035

נושאים קשורים:  מיגרנה כרונית,  שאלון,  מחקרים
תגובות