רגישות לכאב 27.05.2020

סף כאב לדקירה מכנית קשור לתדירות ושלב כאב ראש במטופלים עם מיגרנה

במחקר זה נמצא כי בקרב מטופלים עם מיגרנה אפיזודית, תדירות כאב הראש והשלב היו קשורים באופן בלתי תלוי לסף הכאב של דקירה מכנית

מחקרים שנעשו בעבר הנוגעים לבדיקות רגישות כמותיות לא הותאמו למיגרנה. השערת החוקרים הייתה שתוצאות בדיקות רגישות כמותיות מושפעות מתדירות כאבי ראש ומהשלב המיגרנוטי.

למחקר זה גוייסו מטופלים עם מיגרנה כרונית ואפיזודית בנוסף למשתתפי קבוצת ביקורת בריאים. המשתתפים עברו בדיקת רגישות כמותית, שכללה בחינת סף כאב לחום, קור, ודקירה באיזור הסופרה-אורביטלי (דרמטום V1) ובזרוע (דרמטום T1). יומני כאב ראש פרוספקטיביים היו בשימוש לבחינת תדירות כאבי הראש והשלב המיגרנוטי כאשר בדיקות הרגישות הכמותיות התבצעו.

תוצאות המחקר הראו כי 28 חולי מיגרנה כרונית, 64 חולי מיגרנה אפיזודית ו-32 משתתפים בריאים השלימו את המחקר. סף כאב לדקירה מכנית גבוה משמעותית נמצא בקרב חולי המיגרנה האפיזודית אך לא בקרב חולי המיגרנה הכרונית בהשוואה למשתתפים הבריאים בקבוצת הביקורת.

סף הכאב המכני פחת כאשר תדירות כאבי הראש התגברה. במיגרנה אפיזודית, סף הכאב לדקירה מכנית היה הגבוה ביותר (p < 0.05) בקרב מטופלים בשלב האינטריקטאלי והתדרדר כאשר התקרב השלב האיקטלי. החוקרים מצאו כי בקרב המטופלים עם מיגרנה אפיזודית, תדירות כאב הראש והשלב היו קשורים באופן בלתי תלויי לסף הכאב של דקירה מכנית והיו אחראים ל-29.7% ו-38.9% מהשונות בדרמטומים V1 ו-T1  בהתאמה.

החוקרים סיכמו כי על פי המחקר סף כאב של דקירה מכנית השתנה כתלות בתדירות כאבי הראש והשלב המיגרנוטי, מה שמסביר אולי את חוסר העקביות במחקרים בנושא.

מקור: 

Pan LH et. al (2020) Cephalalgia doi: 10.1177/0333102420925540

נושאים קשורים:  רגישות לכאב,  סף כאב דקירה מכאנית,  מדידות רגישות כמותיות,  מחקרים
תגובות